Publications

Nan rapò sa a, Seksyon Dwa Moun MINUSTAH ak Wo Komisarya Dwa Moun (SDH), prezante epi analize eleman ki pi enpòtan yo sou sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti, soti jiyè 2014 rive jen 2015.

04 mar 2016

The present report, prepared by the Human Rights Section of MINUSTAH / United Nations High Commissioner for Human Rights (HRS), presents and analyses the key elements of the situation of human rights in Haiti between July 2014 and June 2015.

04 mar 2016

Ce rapport, préparé par la Section des droits de l’homme de la MINUSTAH / HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (SDH), présente et analyse des éléments clés de la situation des droits de l’homme en Haïti entre juillet 2014 et juin 2015.

04 mar 2016